Príkazná zmluva

info

Príkaznou zmluvou sa príkazník zaväzuje pre príkazcu obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. Príkazník v dôsledku tejto skutočnosti pri obstarávaní záležitostí koná v mene a na účet príkazcu. Predmetom príkazu je len obstaranie nejakej veci alebo vykonanie nejakej činnosti bez ohľadu na výsledok.

Prečo práve my?
  • Viac ako 7 ročné skúsenosti
  • Najvýhodnejšia cena na trhu
  • 100% originalita
  • Diskrétnosť a anonymita
  • Profesionalita spracovateľov
  • Kvalita podkladov za skvelú cenu
  • Úpravy podkladov zdarma
  • Komunikácia priamo so svojim spracovateľom v klientskej zóne

požiadať o bezplatnú cenovú ponuku

Zdieľať