Zmluva o výpožičke

info

Zmluvou o výpožičke vznikne vypožičiavateľovi právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať. Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi vec v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Prečo práve my?
  • Viac ako 7 ročné skúsenosti
  • Najvýhodnejšia cena na trhu
  • 100% originalita
  • Diskrétnosť a anonymita
  • Profesionalita spracovateľov
  • Kvalita podkladov za skvelú cenu
  • Úpravy podkladov zdarma
  • Komunikácia priamo so svojim spracovateľom v klientskej zóne

požiadať o bezplatnú cenovú ponuku

Zdieľať